CONDICIÓNS DE USO

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de Usuario, que acepta, desde o devandito instante, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

Desde o momento do acceso ao sitio web, o Usuario, adquire unha serie de dereitos e obrigacións, co fin de poder garantir un uso correcto dos servizos que  Quenindiola pon ao dispor dos usuarios desta web.

CONDICIÓNS DE VENDA

O prezo dos Produtos que se poden  adquirir a través de www.quenindiola.com, figurasen xunto a cada Produto. Devandito prezo móstrase  en euros (€). O prezo publicado é o prezo final completo do Produto e inclúe os impostos aplicables segundo a lexislación vixente.

Para as compras realizadas desde un país con outra moeda, o provedor da tarxeta aplicará o cambio no momento de cargar a compra na conta do cliente.

Os prezos que proveñen de países non comunitarios poden ir suxeitos a cargos de importación. O pago destes cargos é responsabilidade exclusiva do cliente.

CONDICIÓNS DE USO DA WEB

Os termos e condicións que aquí se indican regulan o  acceso e uso deste sitio web  www.quenindiola.com. A explotación desta web corresponde exclusivamente a  Paripepop  S. C., con domicilio social e a efectos de notificacións, en Rúa Jaca, Nº1, 2ªA, 15703, Santiago de Compostela (A Coruña) e C.I.F.:  J70415963.

Para calquera consulta ou contacto coa empresa pódese facer a través dos seguintes números de teléfono +34 981 935 152 / 660 873 148 ou da dirección de correo electrónico info@quenindiola.com.

Estas condicións de uso son aceptadas de forma expresa, libre e plena polo Usuario polo mero feito de acceder ao sitio web, visualizar os contidos e/ou utilizar os servizos do mesmo.

Quenindiola resérvase o dereito unilateral e sen aviso previo/previo aviso, de cambiar en calquera momento o contido destas Condicións de Uso, así como engadir ou eliminar calquera parte das mesmas. Os cambios que se produzan nas devanditas Condicións serán comunicados na páxina web. Ao acceder ao sitio web titularidade da compañía con posterioridade á publicación das devanditas modificacións, alteracións ou actualizacións, estará a aceptar cumprir cos novos termos.

No caso de que o Usuario non acepte as condicións de uso dun servizo ou contido desta web, deberá absterse de acceder a el, ou no seu caso abandonalo e cesar no uso da mesma.

O Usuario deberá establecer as medidas de seguridade adecuadas e necesarias para evitar accións non desexadas nos seus equipos informáticos empregados no acceso a Internet.

O Usuario é consciente de que o acceso e utilización deste sitio web e/ou os contidos, realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

DEREITOS DO USUARIO

* Acceder, de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa, aos contidos e/ou servizos que  Quenindiola ofrece na web, sen prexuízo das condicións particulares necesarias de previo rexistro para acceder a determinados contidos e/ou servizos da mesma.

*  Utilizar estes servizos e contidos para o seu uso exclusivamente particular.

OBRIGACIÓNS DO USUARIO

O Usuario non poderá en ningún caso:

*  Utilizar os contidos e servizos prestados por  Quenindiola para realizar accións ilícitas, que atenten contra a lexislación vixente ou contra a orde pública, a moral ou os bos costumes e que poidan danar os dereitos ou liberdades de terceiros ou impedir o acceso aos mesmos, en prexuízo de  Quenindiola.

* Valerse dos servizos postos á súa disposición por parte de  Quenindiola, para facer promoción, vender, divulgar información propia ou de terceiros, así como promocionarse sen consentimento expreso previo por parte de  Quenindiola.

*  Incorporar  hipervínculos ou ligazóns desta páxina web desde os seus sitios persoais ou comerciais a condición de que non se limiten ao mero acceso á páxina web de  Quenindiola.

*  Realizar calquera acción sobre a páxina web que interfira no acceso tanto público como privado dos usuarios á mesma.

* Usar virus, códigos, equipos informáticos, software ou calquera outro sistema que desestabilice ou dificulte o acceso a www.quenindiola.com.

*  Reproducir total ou parcialmente calquera das imaxes, marcas comerciais, logotipos ou páxinas do sitio web www.quenindiola.com que estean suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, independentemente ou non de que implique un acto de competencia desleal ou lucrativa.

*  Utilizar os servizos e contidos ofrecidos a través do sitio web de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, e en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.

*  Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación de  Quenindiola ou os seus lexítimos titulares, que poidan albergar os contidos aloxados no sitio web, ou os símbolos que  Quenindiola ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos, incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial existentes neste sitio web.

*  Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade “ metatags” correspondentes a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos propiedade de  Quenindiola.

*  Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través da mesma, correspondentes a este sitio web sen a previa autorización de  Quenindiola.

*  Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade, un  hiperenlace que xere unha xanela ou sesión do software de navegación empregado por un Usuario do seu sitio web, en que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos da súa propiedade e a través do cal se mostre a páxina web principal ou as páxinas accesibles do presente sitio web.

*  Utilizar a marca, nomes comerciais, así como calquera outro signo identificativo que se atope suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.

*  Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoña a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos do sitio ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito de  Quenindiola, a salvo do disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente no sitio web.

DEREITOS DE  QUENINDIOLA

Quenindiola resérvase o dereito unilateral e sen aviso previo/previo aviso, de modificar as condicións de acceso aos servizos e/ou contidos do sitio web.

Quenindiola resérvase o dereito de monitorar as transaccións e comunicacións que estime oportunas na súa web. É por iso que se  Quenindiola estima conveniente (segundo o seu propio xuízo) que algún Usuario infrinxe algunha das condicións de uso ou termos xerais da páxina, pode restrinxir o acceso do devandito Usuario á mesma.

USO DE COOKIES

En www.quenindiola.com utilizamos cookies co fin de prestar o mellor servizo e experiencia de navegación. Por iso queremos informar de forma clara que son as  cookies, para que serven, que tipo de  cookies utilizamos neste sitio web e con que finalidade.

As  cookies son pequenos arquivos de texto que se depositan no disco duro ou memoria dos dispositivos do usuario e que recollen información sobre a navegación. Almacenan esta información e unicamente o servidor que a implementou leraa. O conxunto de " cookies" axúdanos a mellorar a calidade da nosa web, permitíndonos ver que páxinas atopan os nosos usuarios útiles e cales non. Tamén son moi útiles para o funcionamento da internet, achegan innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitan a navegación e usabilidade da nosa web.

Ningunha  cookie desta web pode extraer información do disco duro do usuario ou roubar información persoal. A única maneira, nesta web, de que a información privada dun usuario forme parte do arquivo  cookie é que o usuario facilite persoalmente esa información ao servidor. O usuario pode configurar a súa navegación para aceptar ou rexeitar a instalación de  cookies. Salvo rexeitamento expreso por parte do usuario,  Quenindiola poderá facilitar os datos deste aos seus socios comerciais para poder recibir ofertas comerciais de terceiros. Con todo, no que respecta a a dirección de correo electrónico do cliente,  Quenindiola só poderá utilizar ou facilitar dita dirección aos seus socios coa autorización expresa do usuario para tal labor. En todo momento o usuario poderá anular dita autorización, comunicando a súa negativa na seguinte dirección: info@quenindiola.com.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos e servizos presentes na web de  Quenindiola, tales como logotipos, imaxes, textos, animacións, vídeos, debuxos, fotografías, marcas comerciais, signos distintivos e código html da mesma, sen que esta enumeración teña carácter  limitativo, están protexidos polas leis de propiedade intelectual e industrial.

Os dereitos de autor e explotación económica deste sitio corresponden a  Quenindiola.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos que aparecen no sitio web son propiedade de  Quenindiola e atópanse protexidos polas leis vixentes de propiedade intelectual e industrial.

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través do sitio non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial por  Quenindiola.

Baixo ningún concepto, o Usuario poderá realizar un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes no sitio que non sexa exclusivamente persoal, a salvo das excepcións determinadas nas presentes condicións xerais de uso deste sitio ou nas condicións particulares que  Quenindiola estableza para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través do sitio web.