PRAZOS DE ENTREGA

Naqueles produtos nos que a fabricación non se  raliza baixo demanda, os prazos de entrega son os indicados a continuación:

  *  No territorio Peninsular Español, Baleares e Portugal é de 48  H.

  *  Os envíos ás Illas Canarias fanse nun  plaxo de 5 días.

  *  O prazo de entrega para as Illas Portuguesas é de 72  H.

  Para o resto de Europa realízase a entrega nun prazo de 4 días.

Son prazos que empezan a contar desde o momento de formalizar a compra. Excluímos destes prazos, os días inhábiles e os festivos.

Quenindiola comunica a formalización da  compra enviando ao Usuario -na dirección de correo electrónica indicada- un correo de confirmación da súa compra.

Os envíos fanse a través da axencia de transportes contratada a tales efectos. E o envío faise á dirección proporcionada o Usuario para tal efecto. Por iso é importante comprobar que os datos facilitados no rexistro sexan correctos. Se non son correctos,  Quenindiola queda exonerado de calquera responsabilidade respecto a a entrega do Produto ou atraso da mesma.

GASTOS DE ENVÍO

As tarifas para paquetes cun peso menor a 2kg son as seguintes:

                     * Gastos de envío GRATIS a partir de 65€ para España, Portugal e Zona 1.

                     * Gastos de envío GRATIS a partir de 100€ para Zona 2 e Zona 3.

Envíos España (Península) e Portugal: 4€

Envíos a Baleares: 6€

Envíos a Canarias: 18€

Envíos a Andorra: 9€

Envíos ás Illas Portuguesas: 6€

Envíos a Europa – Zona 1: 14€

Envíos a Europa – Zona 2: 17€

Envíos a Europa – Zona 3: 26€

Zona 1: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Escocia, Gales, Mónaco, San Marino e Vaticano.

Zona 2: Bélgica, Dinamarca, República Checa, Suiza, Liechtenstein, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Austria e Luxemburgo.

Zona 3: Croacia, Serbia, Noruega, Estonia, Finlandia, Rumanía, Suecia, Lituania, Irlanda, Letonia e Bulgaria.

Están excluídos destas tarifas, os gastos aduaneiros daqueles territorios que teñan devandito sistema.

 Condicións de  Quenindiola:

As entregas realízanse mediante empresa de mensaxería e a través dun envío estándar. En caso de necesitar un envío urxente poden consultarnos a posibilidade de realizalo, a través do correo cliente@quenindiola.com.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

DEREITO DE DESISTENCIA

O Usuario dispón dun prazo máximo de 14 días naturais desde a entrega do Produto para desistir, total ou parcialmente, da compra do mesmo, conforme á lexislación aplicable, sen necesidade de xustificar a súa decisión e sen penalización de ningunha clase.

Para cumprir co prazo de devolucións, a comunicación relativa á devolución da compra debe ser enviada antes de que venza o prazo correspondente. Unha vez finalizado o prazo de 14 días naturais,  Quenindiola non aceptará devolucións por desistencia de compras realizadas na web.

O Usuario non ten dereito a desistir nos casos establecidos na normativa aplicable e, en especial, no caso de Produtos confeccionados conforme ás especificacións do Usuario ou claramente personalizados.

1. PROCEDEMENTO A SEGUIR

  *  Para poder exercitar efectivamente o seu dereito de desistencia o Usuario deberá notificalo inequivocamente por escrito mediante un e­ mail a cliente@quenindiola.com, indicando no asunto: “Desistencia – Número de pedido” (o número figurará no correo que  Quenindiola enviou despois de realizar a compra). Cando  Quenindiola reciba o e­ mail, comunicará ao Usuario o proceso para seguir.

  *  Se o prefire, o Usuario pode utilizar directamente o formulario de devoluciones. Recoméndase ao Usuario que, con carácter previo a cumprimentar o formulario de devolucións, lea atentamente a información que obra no devandito documento para que o exercicio do dereito de desistencia fágase efectivo.

Exercitado o dereito de desistencia o Usuario recibirá un e­ mail confirmando a aceptación da devolución (se é correcto o pedido e atópase dentro do período dos 14 días legais para exercer a desistencia).

Unha vez que o Produto chegue ao almacén e compróbese que se atopa en perfecto estado,  Quenindiola procederá a efectuar o reembolso do importe do Produto ademais dos gastos de envío. O reembolso realizarase mediante o mesmo sistema de pago utilizado polo Usuario para a adquisición dos Produtos, nun prazo de entre 2­3 días laborables desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto e, en calquera caso, nun prazo non superior a 14 días naturais desde que o Usuario comunicou a súa desistencia.

No caso de que o cliente solicitase un envío urxente,  Quenindiola reembolsará o custo correspondente a un envío ordinario.

Quenindiola non se fai cargo con todo, dos custos de devolución do devandito Produto por parte do cliente desde o seu domicilio ata o almacén de  Quenindiola. Devanditos custos correrán a cargo do cliente.

A aplicación da devolución do prezo na conta ou tarxeta do Usuario dependerá da tarxeta e da entidade emisora. O prazo de aplicación da devolución do prezo será de ata 7 días naturais para as tarxetas de débito e de ata 30 días naturais para as tarxetas de crédito. Os prazos comezarán a contar desde o momento en que Quenindiola reciba o documento a través do cal o Usuario exercita o seu dereito de desistencia.

2. REQUISITOS A CUMPRIR

O Usuario debe devolver o Produto adquirido a  Quenindiola cumprindo os seguintes requisitos:

Os Produtos devoltos deben acharse nas mesmas condicións en que foron entregados, non ser usados (salvo o necesario para verificar a súa adecuación co esperado), lavados, danados ou extraviados.

O Produto deberá conservar as instrucións, documentación, accesorios e, na medida do posible, a súa embalaxe e etiquetaxe orixinal.

A devolución a  Quenindiola debe facerse usando a mesma caixa ou envase utilizado na entrega ou, na súa falta, nalgún formato similar que garanta a devolución dos Produtos en perfecto estado.

Deberá incluírse o formulario de devoluciones dentro do paquete.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS - POR CAUSAS IMPUTABLES A  QUENINDIOLA

No caso de que o cambio ou devolución sexa por causas imputables a  Quenindiola (Produto defectuoso ou non coincidente coa referencia comprada) será  Quenindiola quen se encargará de recoller os Produtos e/ou cambialos polos correctos facéndose cargo dos custos asociados a este cambio ou devolución. O Usuario terá dereito ao reembolso do prezo do Produto, dos gastos de envío e dos gastos de transporte da devolución dos Produtos.

Nestes supostos, o cambio ou devolución a  Quenindiola dos Produtos poderá realizarse por parte do Usuario das formas establecidas no apartado (1) para a desistencia, notificando sempre o motivo do cambio ou devolución.

Quenindiola examinará detidamente o Produto devolto e comunicará ao Usuario á dirección electrónica que este proporcionase a tales efectos, dentro dun prazo razoable, se procede o cambio ou devolución do Produto. Devandito proceso efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro dos 30 días seguintes á data na que lle sexa enviado un correo electrónico confirmando que procede o cambio ou devolución do artigo non conforme.

As cantidades pagas por aqueles Produtos que sexan devoltos por mor dalgunha  tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas integramente.  Quenindiola efectuará a devolución nun prazo non superior a 14 días naturais, desde a comprobación do estado da devolución, mediante o mesmo método de pago que se utilizou para a transacción inicial.

Quenindiola resérvase o dereito de reter o reembolso ata recibir e comprobar o estado dos Produtos.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS - POR CAUSAS NON IMPUTABLES A  QUENINDIOLA

No caso de que o cambio ou devolución sexa por causas non imputables a  Quenindiola como cambios de cor, talla ou outras características, que sexan debidos a un cambio de opinión ou erro por parte do Usuario á hora de facer a compra, deberá ser o Usuario quen se encargue de enviar os Produtos en perfecto estado e dentro do prazo de 30 días naturais tras a recepción dos Produtos.

Nestes supostos, o cambio ou devolución a  Quenindiola dos Produtos poderá realizarse por parte do Usuario da forma establecida no apartado (1), notificando sempre o motivo do cambio ou devolución.

Quenindiola, nestes casos, reembolsará ao Usuario os pagos recibidos, excepto os gastos de envío. Así mesmo deberá ser o Usuario quen asuma o custo directo da devolución dos Produtos.

Quenindiola procederá a realizar o reembolso dentro dos 14 días naturais a partir da data na que se informe da decisión de devolver a compra e farao utilizando o mesmo medio de pago empregado polo Usuario para a transacción inicial.  Quenindiola resérvase o dereito de reter o reembolso ata recibir e comprobar o estado dos Produtos.

OUTRA INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE Os CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

Para unha maior celeridade no proceso, se recibes un pedido erróneo ou produto defectuoso, rogámosche que che poñas en contacto connosco de forma inmediata, nun prazo de 24 horas, na dirección cliente@quenindiola.com indicándonos: o número de pedido, os teus datos persoais e o erro ou defecto.

Franquea debidamente a devolución e envíaa á dirección postal que figura no formulario de devolucións.

Para a túa seguridade protexe a mercadoría cunha embalaxe resistente para evitar danos durante o transporte. Aconsellámosche tamén que certifiques a entrega.

Se desexas recibir o cambio de produto nunha dirección diferente á orixinal indícao por escrito mediante un e­ mail a cliente@quenindiola.com, ou mediante o cadro de observacións do formulario de devolucións.

Os produtos devoltos deben ser enviados nunha soa entrega.

Se realizaches varios pedidos utiliza un formulario de devolucións independente para cada un deles.

Quenindiola abonará ao Usuario, nos casos especificados, os gastos derivados da devolución do produto sempre que o envío efectúese mediante transporte ordinario, nunca urxente ou  express.

Os cambios cínguense a produtos do mesmo valor que os do pedido orixinal e sempre que haxa stock dispoñible. En todo caso, se desexas cambiar o teu produto por outro de maior ou menor valor, ponche en contacto connosco a través da dirección cliente@quenindiola.com e indicarémosche o proceso para seguir.

A devolución ao Usuario dos prezos e custos, realizaranse pola mesma vía que o cliente utilizase na compra.

Cando sexa responsabilidade de  Quenindiola a recollida do paquete para devolver, a nosa empresa de transporte poñerase / poñerémonos en contacto contigo no prazo de 2 días laborables para acordar a data, hora e lugar de recollida.

*  Ante calquera posible inconveniente co teu cambio ou devolución poñerémonos en contacto contigo deseguido.

* Para calquera dúbida, por favor contacta co Servizo de Atención ao Cliente a través da dirección cliente@quenindiola.com. Aí axudarémosche en calquera dos procesos que che cren dúbidas e resolveremos no menor tempo posible todas aquelas preguntas que queiras facernos.